Tagasiside

Teie tagasiside on meile oluline, et parandada teenuste kvaliteeti. Kui soovite vastust, siis palume kindlasti täita ära kontaktandmete osa. Kõiki kaebusi, ettepanekuid ja probleemjuhtumeid menetletakse põhjalikult ja antakse avaldajale soovi korral tagasisidet.

Kiita võib ka 😊

perm_identity
mail_outline
mode_edit


arrow_upward