Rehabilitatsioonist

Meie kiiresti muutuvas maailmas võib igaühega juhtuda, et rasked ja keerulised elusündmused viivad meid tasakaalust välja. Kui meie psüühika ei tule toime kuhjuva pinge ja stressiga, võivad tekkida erinevad vaimse tervise probleemid. Me võime kaotada kontrolli oma elu üle ja leida ennast lõpuks “mustas augus“. Rasketel aegadel võivad kaotsi minna meie soovid ja eesmärgid. Taastumisprotsessis tuleb need üles leida. Samuti otsida üles võimed ja tugevused, mis tegelikult on olemas igas inimeses.

Iga taastumisprotsess on sügavalt isiklik, aga see saab toimuda paremini teiste inimeste toetusel. Oluline on arvestada, et iga inimene on ainulaadne nagu ka tema vajadused ja soovid. Vaid seda arvesse võttes on võimalik pakkuda inimesele tuge, mis teda tõeliselt aitab. Rehabilitatsiooni kui iskiliku taastumisprotsessi käigus püütakse inimesele pakkuda tuge ja abi, et ta tuleks võimalikult hästi toime erinevates keskkondades(tööl, koolis, kodus…) ja eluvaldkondades(lapsevanemaks olemisel, tervise eest hoolitsemisel, õppimisel, vaba aja veetmisel…). Tuge ja abi saavad pakkuda inimesed, kellel on olemas vajalikud teadmised ja oskused, aga ka need, kellel on isiklik kogemus ja teadmine ning usk taastumise võimalikkusesse.

  • Pakume taastumiseks sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalusi
  • ja tööalase rehabilitatsiooni võimalusi.