RehabilitatsioonistMeie kiiresti muutuvas maailmas võib igaühega juhtuda, et rasked ja keerulised elusündmused viivad meid tasakaalust välja. Kui meie psüühika ei tule toime kuhjuva pinge ja stressiga, võivad tekkida erinevad vaimse tervise probleemid. Me võime kaotada kontrolli oma elu üle ja leida ennast lõpuks “mustas augus“. Rasketel aegadel võivad kaotsi minna meie soovid ja eesmärgid. Taastumisprotsessis tuleb need üles leida. Samuti otsida üles võimed ja tugevused, mis tegelikult on olemas igas inimeses.

Iga taastumisprotsess on sügavalt isiklik, aga see saab toimuda paremini teiste inimeste toetusel. Oluline on arvestada, et iga inimene on ainulaadne nagu ka tema vajadused ja soovid. Vaid seda arvesse võttes on võimalik pakkuda inimesele tuge, mis teda tõeliselt aitab. Rehabilitatsiooni kui iskiliku taastumisprotsessi käigus püütakse inimesele pakkuda tuge ja abi, et ta tuleks võimalikult hästi toime erinevates keskkondades(tööl, koolis, kodus…) ja eluvaldkondades(lapsevanemaks olemisel, tervise eest hoolitsemisel, õppimisel, vaba aja veetmisel…). Tuge ja abi saavad pakkuda inimesed, kellel on olemas vajalikud teadmised ja oskused, aga ka need, kellel on isiklik kogemus ja teadmine ning usk taastumise võimalikkusesse.


 • Pakume taastumiseks sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalusi

  Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. SRT ei ole taastusravi, kus tegeletakse inimese ravimisega.

  Teenus on eesmärgipärane. SRT eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

  SRT on olemuselt aktiivne, st et inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsioonispetsialisti juhendamisel ja abiga, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis passiivsed protseduurid nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jmt ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka.

  SRT on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.(Sotsiaalkindlustusamet)

 • ja tööalase rehabilitatsiooni võimalusi.

  Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Meeskond

aria

Aria Jürgensoo

tel: +372 5682 6966

rehabilitatsioon

@peretarkus.ee

Olen olnud alates 2008.a. kaaslaseks ja toetajaks vaimse tervise muredega inimestele ja nende peredele. Lõpetasin Tartu Ülikooli magistrantuuri sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala 2018 aastal, see on andnud mulle vajaliku teadmistepagasi tegemaks südamelähedast tööd elus raskustesse sattunud inimeste heaks. Oma magistritöös uurisin psüühikahäirega inimese kogemusi lapsevanema rolli ja oma terviseolukorraga toimetulemisel. Olen töötanud Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses ja AS Hoolekandeteenused Kaunase Kodus tegevusjuhendaja ja vanemtegevusjuhendajana. Kolm viimast aastat olen olnud toetajaks psüühilise erivajadusega lapsevanematele, seda tööd teen ka praegu.

Usun, et kõik inimesed on olulised, kõigile tuleb anda väärikas võimalus elada ja toimetada enda poolt valitud keskkonnas. Koos meeskonnaga soovin olla nende võimaluste looja ja lootuse hoidja.

Hinnakiri

Tunnihind käibemaksuga

Füsioterapeudi teenus(sh hindamine ja nõustamine)

48 €/tund

Füsioterapeudi grupiteenus

12 €/tund

Sotsiaalnõustamine(sh hindamine ja nõustamine, (sh hindamine, nõustamine ja coaching )

48 €

Sotsiaalnõustamine grupis

12 €/tund

Psühholoogi teenus (sh hindamine ja nõustamine)

48 €/tund

Psühholoogi grupiteenus

12 €/tund

Eripedagoogi teenus(sh hindamine ja nõustamine)

48 €/tund

Eripedagoogi grupiteenus

12 €/tund

Tegevusteraapia (sh hindamine ja nõustamine)

48 €/tund

Tegevusteraapia grupis

12 €/tund

Psühhiaatri nõustav vastuvõtt

72 €/tund

Loovteraapia

48 €/tund

Loovteraapia grupis

12 €/tund

Logopeedi teenus(sh hindamine ja nõustamine)

48 €/tund

Logopeedi grupiteenus

12 €/tund

Õendusalane nõustamine

48 €/tund

Kogemusnõustamine

36 €/tund

Kogemusnõustamine grupis

12 €/tund


Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse või Töötukassa kinnituskirja alusel on teenused tasuta.

arrow_upward