Projektid

Projektid on sihtotstarbega rahastused uuenduste ja muutuste ellurakendamiseks. Hetkel Peretarkuse Keskusel projektitegevust ei ole.