Perelepitusest

Perelepituse eesmärk on neutraalse isiku vahendusel suunata osapooli leidma võimalikke lahendusvariante laste, raha ja omandi küsimustes. Perelepitaja aitab leida võimalusi jõudmaks ühistele otsustele nii hetkeolukorras kui ka tulevikus.

Perelepitus aitab:
  • lahendada suure osa erimeelsustest lapsevanematel, kes vajavad abi oma lapse elukorralduslikes küsimustes kokkuleppe saavutamiseks

  • leida lahendid probleemidele kohtuväliselt; kiirendada asjade käiku, säästa kohtukulude arvelt raha ja aega

  • lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla

  • parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel

  • lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt

  • tõhustada osapooltevahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel

  • suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas

Perelepitajad

Vajadusel oleme valmis pakkuma perelepitusteenust kohapeal: Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal, Jõgevamaal, Põlvamaal, Võrumaal, Tallinnas, Harjumaal.
aila

Aila Rajasalu

+372 50 90 680

rajasalu@hotmail.com

Rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega valdkonnaülene superviisor ja coach. Oman kõrgeimat kutset perelepitajana ja aastakümnete pikkust kogemust läbirääkimiste pidamisel ja vanemate vaheliste vaidluste vahendamisel.

Õppinud eripedagoogikat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning meditsiini. Täiendanud end pidevalt nõustamis-ja teraapiaalaselt. Koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone. Oman mitmete organisatsioonide, meeskondade ja projektide loomise, käivitamise ja juhtimise kogemust. Hetkel tegev nõustaja, koolitaja, superviisori, coachi ja perelepitajana. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja MTÜ Lepituse Instituudi juhatuse liige

Olen töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitse spetsialistina, intellektipuudega laste koolis kasvatajana, kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolis eripedagoogi ja õpetajana, käivitanud erihoolekandeasutust psüühilise erivajadusega inimestele kodu juhi ja vanemtegevusjuhendajana.

Olen ema kolmele lapsele ja abielus.


tarvo

Tarvo Tendal

+372 52 75 624

tarvo(ät)goodwillpartners.ee

Tarvo Tendali kohta saab lähemalt lugeda tema lehelt http://goodwillpartners.ee/organisatsioonide-arendamine/tarvo-tendal/


ingrid

Ingrid Tiido

+372 56 911 238

ingrid.tiido@post.com

Mul on psühholoogi ning arendus- ja kvaliteedijuhi kogemus avalikus sektoris. Tegelen paralleelselt individuaalsete ja meeskondade supervisioonidega, organisatsioonide arendus- ja kvaliteediteemadega ning perelepitajana. Olen läbinud 2,5 aastase superviisori ja coachi väljaõppe ( ISCI 2013-2016) ja oman ANSE standarditele vastavat sertifikaati. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige ja Eesti Lepitajate ühingu liige. Töötan eesti ja vene keeles.


ylla

Ülla Visnapuu

+372 5341 7306

ylla.visnapuu@gmail.com

Läbisin 2013-2016 superviisori ja coachi väljaõppe (International Supervision and Coaching Institute) ning oman rahvusvahelisele standardile ANSE vastava kvalifikatsiooni sertifikaati. 2016.a. õppisin perelepitajaks. 2017.a. läbisin Tervise Arengu Instituudi projekti „Imelised aastad“ raames lapsevanemate suhtlustreeneri koolituse.

Lõpetasin 2000.a. Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö eriala, oman pikaaegset avaliku sektori töökogemust lastekaitse, sotsiaalhoolekande ning tervishoiukorralduse valdkonnas. Olen ennast pidevalt täiendanud nõustamiskunstis, sotsiaaltöö, lastekaitse, õigusloome ja teraapia valdkonnas. Olen koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ning organisatsioone, lepitajana pidanud läbirääkimisi ja vahendanud vanemate vahelisi vaidlusi. Pikemaajalise supervisiooniprojektina nimetan Maarjamaa Hariduskolleegiumi meeskondade töönõustamist.

2000 - 2017 töötasin Valga Maavalitsuses, hetkel olen tegev nõustaja-, koolitaja, superviisori- ja perelepitajana. Minu nõustamiskabinet asub Valgas, Tiina Loomemajas aadressil Lai 19. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige, Eesti Lepitajate Ühingu liige, MTÜ Supervisiooni ja Teraapia Keskuse ning MTÜ Lepituse Instituut juhatuse liige.

Olen ema ühele pojale.

Hinnakiri

Perelepituse seanss kestab 90 min hind 90 euri ( so 1h 60 euri).

Projektid

Projektid on sihtotstarbega rahastused uuenduste ja muutuste ellurakendamiseks. Hetkel Peretarkuse Keskusel projektitegevust ei ole.