Perelepitajad

Aila Rajasalu

Perelepitaja

Rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega valdkonnaülene superviisor ja coach. Oman kõrgeimat kutset perelepitajana ja aastakümnete pikkust kogemust läbirääkimiste pidamisel ja vanemate vaheliste vaidluste vahendamisel.

Õppinud eripedagoogikat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning meditsiini. Täiendanud end pidevalt nõustamis-ja teraapiaalaselt. Koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone. Oman mitmete organisatsioonide, meeskondade ja projektide loomise, käivitamise ja juhtimise kogemust. Hetkel tegev nõustaja, koolitaja, superviisori, coachi ja perelepitajana. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja MTÜ Lepituse Instituudi juhatuse liige

Olen töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitse spetsialistina, intellektipuudega laste koolis kasvatajana, kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolis eripedagoogi ja õpetajana, käivitanud erihoolekandeasutust psüühilise erivajadusega inimestele kodu juhi ja vanemtegevusjuhendajana.

Olen ema kolmele lapsele ja abielus.

Ülla Kimmel

Perelepitaja

Läbisin 2013-2016 superviisori ja coachi väljaõppe (International Supervision and Coaching Institute) ning oman rahvusvahelisele standardile ANSE vastava kvalifikatsiooni sertifikaati. 2016.a. õppisin perelepitajaks. 2017.a. läbisin Tervise Arengu Instituudi projekti „Imelised aastad“ raames lapsevanemate suhtlustreeneri koolituse.

Lõpetasin 2000.a. Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö eriala, oman pikaaegset avaliku sektori töökogemust lastekaitse, sotsiaalhoolekande ning tervishoiukorralduse valdkonnas. Olen ennast pidevalt täiendanud nõustamiskunstis, sotsiaaltöö, lastekaitse, õigusloome ja teraapia valdkonnas. Olen koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ning organisatsioone, lepitajana pidanud läbirääkimisi ja vahendanud vanemate vahelisi vaidlusi. Pikemaajalise supervisiooniprojektina nimetan Maarjamaa Hariduskolleegiumi meeskondade töönõustamist.

2000 – 2017 töötasin Valga Maavalitsuses, hetkel olen tegev nõustaja-, koolitaja, superviisori- ja perelepitajana. Minu nõustamiskabinet asub Valgas, Tiina Loomemajas aadressil Lai 19. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige, Eesti Lepitajate Ühingu liige, MTÜ Supervisiooni ja Teraapia Keskuse ning MTÜ Lepituse Instituut juhatuse liige.

Olen ema ühele pojale.

Ingrid Tiido  

Perelepitaja

Mul on psühholoogi ning arendus- ja kvaliteedijuhi kogemus avalikus sektoris. Tegelen paralleelselt individuaalsete ja meeskondade supervisioonidega, organisatsioonide arendus- ja kvaliteediteemadega ning perelepitajana. Olen läbinud 2,5 aastase superviisori ja coachi väljaõppe ( ISCI 2013-2016) ja oman ANSE standarditele vastavat sertifikaati. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige ja Eesti Lepitajate ühingu liige. Töötan eesti ja vene keeles.

.