Peretarkuse Keskuses väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, sallivust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes.

Meie koostöö põhineb koosloomel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Oma tegevuses lähtume Vabaühenduste Eetikakoodeksist

Missioon

Pakkudes elutervet keskkonda olla asjatundlik ja usaldusväärne partner inimesele just temale sobiva lahenduse leidmiseks, arenguks ja toimetulekuks ühiskonnas.

Visioon

Läbi sobiva keskkonna ja toetuse loome inimestele võimaluse parimaks arenguks ja toimetulekuks ühiskonnas.

Koostööpartnerid
arrow_upward